Bugün - 20 Ocak 2017 Cuma
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.nokta32.com Logo
-
Isparta 24°C
Yazar Detayları

Sami Nogay

Sami Nogay - 2017 YILINA GİRERKEN TERÖR OLAYLARI VE ŞARK MESELESİ

2017 YILINA GİRERKEN TERÖR OLAYLARI VE ŞARK MESELESİ
Yazı Tarihi: 09 Ocak 2017 Pazartesi

2016 yılı çok şehit verdiğimiz ve çok acı yaşadığımız bir yıl oldu. Kanlı saldırıların listesine bir bakalım. Ocak 2016'dan bu yana yapılan saldırıları listesi şöyle:

1. İstanbul Sultanahmet saldırısı, 12 Ocak 2016

2. Diyarbakır Çınar saldırısı, 13 Ocak 2016

3. Ankara Merasim Sokak saldırısı, 17 Şubat 2016

4. Ankara Kızılay saldırısı, 13 Mart 2016

5. Mardin Nusaybin patlaması, 18 Mart - 21 Mart 2016

6. İstanbul İstiklal Caddesi intihar saldırısı, 19 Mart 2016

7. Bursa Merkez saldırısı, 27 Mart 2016

8. Diyarbakır Otogar civarı saldırısı, 31 Mart 2016

9. Mardin Kızıltepe saldırısı, 1 Nisan 2016

10. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü saldırısı, 1 Mayıs 2016

11. Diyarbakır Bağlar saldırısı, 10 Mayıs 2016

12. İstanbul Sancaktepe saldırısı, 12 Mayıs 2016

13. Diyarbakır Sur İlçesi, Dürümlü Köyü "kayıpları", 12 Mayıs 2016

14. Van Çaldıran saldırısı, 24 Mayıs 2016

15. İstanbul Vezneciler saldırısı, 7 Haziran 2016

16. Mardin Midyat saldırısı, 8 Haziran 2016

17. Hakkâri Çukurca, 23 Haziran 2016

18. Mardin Derik ve Mardin, 23 Haziran 2016

19. İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısı, 28 Haziran 2016

20. Gaziantep Sokak düğünü saldırısı, 20 Ağustos 2016

21. Van saldırısı,12 Eylül 2016

22. Maçka Parkı, İstanbul 10 Aralık 2016

23. Kayseri, 17 Aralık 2016

24. Ankara Rus Büyük Elçisi KARLOV öldürüldü. 19 Aralık 2016

Bütün bu olaylarda 298 kişi hayatını kaybetmiş ve 1083 kişi yaralanmıştır.

2017 ye girerken İstanbul Ortaköy’de ve İzmir’deki terör olayları da canımızı yakmıştır.

Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi günümüzde ülkemizdeki olayları bilhassa terör belasını anlayabilmek ve çözüm ararken doğruyu bulabilmek için Batı Dünyası’nın bin yıllık ideali olan “Şark Meselesi” nin bilinmesi gerektiği kanaatindeyim.

O halde “Şark Meselesi” nedir? Sorusunun cevabını bulalım.

Fransız tarihçisi E. Drialut, “Şark Meselesi” ni “İslam- Hıristiyan mücadelesi” olarak yorumlarken bir başka Fransız tarihçisi Albert Sorel “Türkler, Avrupa’ya ayak bastığı günden beri “Şark Meselesi” zuhur etti” diyerek meselenin bir Türk meselesi olduğunu vurgulamaktadır.

Türkler İslamiyet’in hamisi ve İslam aleminin önderi durumuna geçmekle, Avrupa için “Şark Meselesi”, Türk veya Osmanlı meselesi halini almıştır. Durum bu olunca, artık İslamiyet’le Türklük

aynı anlamı ifade eder olmuştur. Böylece Türk-İslam ve Avrupa-Hıristiyan mücadeleleri “Şark Meselesi” nin temelini teşkil etmiştir.

Raif Karadağ “Şark Meselesi” adlı kitabında: “Şark Meselesi, Hıristiyan Avrupa milletlerinin Müslüman Şark milletlerini, siyasi, iktisadi nüfuz ve hükmü altına almak maksadından meydana gelen tarihi meselelerin hepsidir.” Diyor.

Bu tanımlardan yola çıkarak biz “Şark Meselesi” nin İslam’ın zuhuruyla başladığı ve 1071 Malazgirt Zaferinden sonra önem kazandığı kanaatindeyiz.

“Şark Meselesi” iki önemli safha geçirmiştir.

Bunlardan birincisi “1071-1683 yılları arasındaki “Şark Meselesi” dir. Bu tarihler arasında Avrupa savunmada, Türkler taarruz halindedir. Bu birinci safhada Batı için “Şark Meselesi”;

1) Türkleri Anadolu’ya sokmamak

2) Türkleri Anadolu’da durdurmak.

3) Türklerin Rumeli’ye geçişini önlemek.

3) İstanbul’un Türkler tarafından fethini engellemek

4) Türkler’ in Balkanlar üzerinden Avrupa içlerine doğru ilerleyişine mani olmak v.b. politikalar uygulamaktı.

“Şark Meselesi” nin Batılılarca bu hedeflerine rağmen, Türkler Anadolu’ya girmiş, Balkanlar’ı tamamen zapt etmiş ve Viyana kapılarına kadar dayanmıştı. Ancak 1683 tarihinde Türklerin Viyana önlerindeki yenilgisi “Şark Meselesi” nin birinci safhasını da sona erdirmiştir. Ve bu tarihte “Şark Meselesi” nin ikinci safhası başlamıştır. Bu safhada, Türkler savunmada, Avrupa ise taarruz halindedir.

“Şark Meselesi” ne ikinci aşamada, özellikle 19.y.y.ın ikinci yarısından itibaren emperyalist zihniyet ilave edilmiştir. Ancak, Hıristiyan Batı, hem Haçlı zihniyetini hem de emperyalist zihniyetini gölgeleyebilmek için kendisinin daima hümanist zihniyetle hareket ettiğini propaganda yoluyla dünya kamuoyuna telkin etmeye çalışmıştır.

1920 yıllarına kadar devam eden bu safhada “Şark Meselesi” nin gelişmesi şu şekilde gerçekleşecektir.

a) Balkanlar’daki Hıristiyan milletlerin Osmanlı hakimiyetinden kurtarılmaları. Bunun için Hıristiyan toplumları isyan teşvik ederek evvela onların muhtariyetini, sonra istiklallerini temin etmek.

Birinci maddede belirtilen hususlar gerçekleşmezse;

Hıristiyanlar için reform istemek ve onların lehine Bab-ı Ali nezdinde müdahalelerde bulunmak.

b) Türkleri Balkanlar’dan tamamen atmak.

c) İstanbul’u Türkler’ in elinden geri almak.

d) Osmanlı Devleti’nin Asya toprakları üzerinde yaşayan Hıristiyan azınlıklar lehine reformlar yaptırmak, muhtariyet elde etmek veya mümkün olursa istiklallerine kavuşturmak.

e) Osmanlı hakimiyetinde bulunan Kuzey Afrika’yı koloniyalist maksatlarla işgal ve ilhak etmek. Bunun için koloniyalist ve emperyalist devletlerin kendi aralarında anlaşmaları yeterli görülüyordu.

f) Türk olmayan Müslüman toplumları, özellikle Araplar’ ı Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtmak ve onları devletten koparmak. Bu hedefe varmak için, Arap milliyetçiliğinin tahrik edilerek canlandırılması kafi görülmüştür. Bu hususta emperyalist gayeler ön planda tutulmuştur.

g) Anadolu’yu paylaşmak, Türkleri Anadolu’dan çıkarmak.

Büyük devletler daha 1878 Berlin Antlaşması ile Balkanlar’dan Türkler’ i attıklarına veya atmak üzere olduklarına inandıkları için “Şark Meselesi” ni Osmanlı Devleti’nin Asya topraklarına kaydırmayı başardılar. Nitekim Berlin Antlaşması’na koydukları 61. Madde ile Anadolu’da

Ermeniler lehinde reformlar yapılmasını Bab-ı Ali’ye kabul ettirmişlerdir. Bu durum, Doğu Anadolu’da bir Ermenistan Devleti kurmak anlamına geliyordu.

Her ne kadar dini, ekonomik, stratejik, kültürel, politik, ideolojik vb. gibi menfaatleri birbirinden ayırmak mümkün değilse de, Avrupalı büyük devletler zaman, mekan ve diğer şartlara göre bu unsurları ayrı ayrı kullanarak hedeflerine yavaş yavaş ulaşmışlar ve Osmanlı Devleti’ni yıkmışlardır.

Ancak bu Şark Meselesinin sonu için yeterli değildir. Sevr planının vadettiği topraklara rıza göstermeyen Türkiye, Lozan’la birlikte kendisini "Can ile canan” arasında bulur. Bütün hudutlarını çevreleyen kapanmamış hesaplar, bitmek tükenmek bilmeyen tarihi düşmanlıklar ve yeni problemlerle kuşatılmış bir devlet: Musul-Kerkük’te Türkiye ile İngiltere’yi çatışma noktasına getiren anlaşmazlık, iç isyanlar, Hatay meselesi, Rusya’nın 1945’deki toprak talebi, 27 Mayıs ihtilali, Kıbrıs ve Ege adaları meselesi, terörün soldurduğu yıllar, 12 Eylül Harekatı’ndan günümüze; içeride Güneydoğu problemi, Alevi-Sünni ayrımları, laik-antilaik tartışmaları; dışarıda Körfez krizi, Kuzey Irak, Kafkasya, Bosna- Hersek hadiseleri ve Suriye olayları…

Tarihi gerçek şudur ki Hıristiyan batı, Antik Grek-Roma ve kadim Hıristiyanlık dairesinde gördüğü coğrafyada, Balkanlar’da, Akdeniz’de, Anadolu’da rakip bir din ve medeniyete mensup, ari olmayan soydan Asyalı bir milletin kendisiyle benzeşip bütünleşmeden yurt edinmesine, kıta içi siyasi denge arayışlarından kaynaklanan kısa süreli zaruretler dışında hiçbir zaman hoşgörü ile bakmamış ve bakmayacaktır. “Ne Yahudiler, ne de Hıristiyanlar, sen onların dinlerine uymadıkça senden asla razı ve memnun olmayacaklardır” (Bakara, 2/120) İlahi beyanı ne güzel bir ikazdır değil mi?

Avrupalı emperyalist devletler, Osmanlı tebaası olan Hıristiyan azınlıkları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeleri, devletten koparma çabaları bu defa yeni devletin sınırları içinde, İstiklal Savaşı’nı kazanan evlatlarını birbirine düşürmek şeklinde ortaya konulmuştur. Öyle ki, bin yıldır kardeşçe yaşamış bu coğrafyadaki insanları önce sağcı solcu, sonra Alevi-Sünni ve şimdi de Türk-Kürt diye birbirine düşürmüştür.

Bütün bu gerçekler açık-seçik ortada iken T.C. Devleti’nin varlığına bir saldırı niteliğinde olan PKK, PYD, DAİŞ (İŞİD) ve FETÖ terör örgütlerinin batılılarca, okyanus ötesince desteklenmesi “Şark Meselesi” nin günümüzdeki yeni bir uygulamasından başka bir şey değildir.

Çevremizdeki olayları değerlendirirken “Şark Meselesi” ni düşünerek hareket etmeliyiz.

Özellikle Türkiye için “Şark Meselesi” halen fiili olarak mevcut olup, stratejik ve ideolojik görünümüyle varlığını sürdürmektedir. Osmanlı Devleti’nin “Şark Meselesi” nden edindiği acı tecrübelerden ders alarak Türkiye Cumhuriyeti’ni günümüzdeki “Şark Meselesi” nden korumanın ve kurtarmanın mümkün olduğuna inanıyoruz.

Gaspıralı İsmail Beyin "Dilde, fikirde, işte birlik" parolasına uygun çalışmalıyız. Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi: “Bir olmalıyız, iri olmalıyız ve diri olmalıyız.”

Allah'a emanet olunuz.

 
İletişim E-Posta: - Telefon:


 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

OKULLARIN MÜFREDAT PROGRAMI DEĞİŞİRKEN AKLIMIZA GELENLER
2017 YILINA GİRERKEN TERÖR OLAYLARI VE ŞARK MESELESİ
Milli Şairimiz Mehmet Akif'i Anarken
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİMİZ VE ÖĞRETMENLER GÜNÜ
TÜRKİYE DE DİN EĞİTİMİNDE FETRET DEVRİ (1939-1950) (1982-2016)
YENİ ÖĞRETİM YILI BAŞLARKEN YETKİLİLERE HATIRLATMALARIMIZ
KURUM KAPATMA HASTALIĞIMIZ VE ASKERİ OKULLARIN KAPATILMASI OLAYININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
DARBELERİN EĞİTİME VERDİĞİ ZARARLAR VE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ETKİLERİ
KARADENİZ’İN KUZEYİNDEKİ TÜRK VARLIĞI VE GERÇEK SOYKIRIM
Soykırım Yalanı ve Almanya
SİYASET ÇARKININ SAHNEYE KOYDUĞU BU FİLMİ DAHA ÖNCE DE SEYRETMİŞTİK
FATİH SULTAN MEHMET HANI ANARKEN
ERMENİ YALANI
MİMAR KOCA SİNAN’I ANARKEN
NEVRUZ NEDİR? NEVRUZU NASIL ANLAMALIYIZ?
28 ŞUBAT DARBESİNİN HATIRLATTIKLARI
SULTAN II. ABDÜLHAMİT HAN’I ANARKEN
KAFKAS KARTALI ŞEYH ŞAMİL’İ ANARKEN
“MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ” VE MUSTAFA KOÇ
Adalet Ve Liyakat
Siyaset Çarkı
AKİF’İ ANIYOR VE ARIYORUZ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMCİLERİN YENİ MECLİSTEN ACİL İSTEĞİ
Teknik Liseli İsen 5 yıl Genel Liseli İsen 4 Yıl!
ŞARK MESELESİ VE ÜLKEMİZDEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİ
YENİ HÜKÜMETTE MİLLİ EĞİTİM BAKANINDAN BEKLENTİLERİMİZ
ÇÖKERTTİĞİMİZ EĞİTİM ORDUSU VE ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN HATIRLATTIKLARI
Diğer Yazarlar

YENİ YIL – 2016 – KAR - DAVRAZ – KOSGEB - TARIM
YALVAÇ
Laiklik Kafirliktir
Güvenilir ülke statüsü
“BOMBA” ÖNERİLER
TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?
OKULLARIN MÜFREDAT PROGRAMI DEĞİŞİRKEN AKLIMIZA GELENLER
TÜRKİYE NEDEN MİLLİ BİR KAHRAMANINA SAHİP ÇIKMAZ?
Anayasa’ya neden " Evet " diyorum?
BU VATAN BENİM! VER-ME-YE-CE-ĞİM
MEKKENİN FETHİ VE DENSİZLER
ISPARTA KAYBETMEYE MAHKUM MU?
Trump’ın saçları lüle lüle Obama sana güle güle!
SUÇLU ARANIYOR!!!
Türkiye Derin Denizlerde
BİZ Mİ EKSİĞİZ YETKİLİLER Mİ ?
Ulusal Gazeteler
Yazarlar 
Hava Durumu ( Isparta )
Bugün
11°C - 24°C
Perşembe
9°C - 23°C
Cuma
12°C - 23°C
Cumartesi
11°C - 25°C
Namaz Vakitleri ( Isparta )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
03:1805:1312:5516:5020:2422:09

08 Haziran 2016 Çarşamba
Röportajlar
'Benim fuara gidecek babam yok, Başkan Amca'
                "Elma Hükümdarlığı Eğirdir" isimli kitabı arkadaşında gören İzmir yaşayan İbrahim Saka,...
»
»
»
Arşiv Arama
Facebook
Google+
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,29ms